BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sit Alanları

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (2012 YILI SONU)

Sit Alanları

Dinsel ve Kültürel Yapılar : 102

Sivil Mimarlık Örnekleri : 141

Arkeolojik Sit Alanları : 159
Kentsel Sit Alanı : 1
Doğal Sit Alanı : 5
Tarihi Sit Alanı : -
Askeri Yapılar: 4
Arkeolojik ve Doğal Sit: 1


Diğer Sit Alanları

Anıt Ağaçlar : 8