BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Dünya Miras Listesinde Burdur

İmparatorların Gözde Şehri Sagalassos

Sagalassos, Ağlasun ilçesinin 7 km kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında denizden 1500-1700 metre yüksekliğinde kurulmuş bir kenttir. Sagalassos Pisidia bölgesinin Roma imparatorluk döneminde en önemli şehirlerinden biridir. Şehirde bulunan yapıların büyük bir çoğunluğu Roma dönemine aittir.

En belirgin yapısı muhteşem Antoninler çeşmesidir. Şehir, İmparator Hadrian (M.S. 2. yy) döneminde ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda en iyi dönemini yaşamıştır. Sagalassos Anadolu'nun en iyi korunagelmiş antik kentlerinden birisidir ve 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Ulusal Listesi'ne alınmıştır.

Gladyatörlerin Şehri Kibyra

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 7 Eylül 2016 tarihinde yapılan duyuruda İlimiz Gölhisar İlçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti UNESCO’nun kararıyla “Dünya Mirası Geçici Listesine” alındığı bildirilmiştir. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine hazırlanan adaylık dosyası 2016 yılı Nisan ayında UNESCO’ya gönderilen antik kentin, “yaşayan veya artık yok olmuş bir kültürel geleneğe veya uygarlığa benzersiz veya istisnai nitelikte tanıklık etme” ve “insanlık tarihindeki önemli aşamaları tasvir eden bir bina türüne, mimari veya teknolojik bir yapı grubuna veya manzaraya sahip olma” ölçütlerini karşıladığı değerlendirilmiştir. Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşen “Dünya Mirası Komitesi” 40. Toplantısında alınan kararla “Kibyra antik kenti” olmak üzere ülkemizde bulunan 10 kültürel mirası Dünya mirası geçici listesine dahil edilmiştir. UNESCO’nun bu kararı kültürel miraslarımızın “dünya mirası asıl listeye” girme adına önemli bir aşamadır. Kibyra antik kentinin UNESCO dünya mirası asıl listesine girmesi halinde artık “evrensel bir değer” olduğu tüm dünya tarafından tescillenmiş olacaktır.