BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz

   Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 29.04.2003 tarihinde, 4848 sayılı yasa gereğince Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının birleşmesi ile kurulmuştur. Müdürlüğümüz, İlimizin tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak, geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak, turizmi çeşitlendirmek,  tanıtmak, pazarlamak, kültür ve turizm alanlarındaki faaliyetlerle ilgili kurumlarla iş birliği yaparak koordinasyonu sağlamak misyonu ile çalışmalarda bulunmaktadır. Müdürlüğümüz kendine bağlı müdürlükleri  (Müze Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi ve ilçe Halk kütüphaneleri) ile birlikte hizmet vermektedir.