BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgiler

Yüzölçümü : 6883 km²

Rakım         :   950 m

İl Trafik Kodu : 15

Telefon Kodu : 0248

Nüfus : 269.926 (2018)

 

Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri açısından Batı Akdeniz Bölgesinin önemli bir kenti olan Burdur’da; 19.yy’ın sonları ile 20.yy’ın başlarında yapılan araştırmalar, Güneybatı Anadolu’nun bu kısımlarının Prehistorik devirlerden bu yana iskan edildiğini ortaya çıkarmıştır. Bu evreyi, ilimizin sınırları içinde bulunan Hacılar, Kuruçay ve Höyücek Höyüklerinde yapılan kazılar doğrulamaktadır. M.Ö.7000’lere kadar giden ilimiz tarihi göstermektedir ki, sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olan iskanlaşma, günümüzden 9000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Bu durum ilimiz için olduğu kadar, Anadolu kültür tarihi açısından da önemlidir.

Burdur ilinde, çevresiyle birlikte (Göller Bölgesi) ilk tarih çağlarından günümüze kadar bütün dönemlerin yaşandığını, günümüze kadar gelen medeniyet eserlerinden anlamaktayız. Bugün çevremizde bu dönemlere ait 50’ye yakın höyük ve tümülüs ile 25’ten fazla ören yeri ve antik kent yerleşim yeri bulunmaktadır.

Burdur ili, Akdeniz Bölgesinin iç kısmında ve Göller Yöresi adı verilen bölgede Akdeniz Bölgesi'nden Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri'ne geçiş alanında, 29º-24' ve 30º-53' Doğu Boylamları ve 36º-53' ve 37º-50' Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır.

İl arazisinin %60.6’sı dağlık, %2.7’si yayla, %19’u ova %17.6’sı engebelidir. Topraklar genel olarak killi ve kireçli bir yapıya sahiptir. İlin genel yüksekliği (ortalama) 1000 metredir.

İlimiz Güney'den Batı Toroslar'ın uzantıları üzerindeki Boncuk Dağları, Elmalı Dağı ve Katrancık Dağı, Doğu'dan yine Batı Toroslar'ın uzantısı olan Kuyucak ve Dedegöl Dağı, Kuzey'den Burdur Gölü ve Karakuş Dağı sırası, Batı'dan ise Acıgöl ve Eşeler Dağları gibi doğal sınırlarla çevrilmiştir.