BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arabuluculuk Komisyonu

 Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen idaremizi ilgilendiren tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “İdarelerin Temsili” başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen “İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.” Hükmüne istinaden idaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 29/07/2021 tarih ve E-84516340-900-1563171 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

30439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “İdarelerin Temsili” başlığı altındaki 18’inci maddesinin 2’inci fıkrasında geçen “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” İbaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Asil Üye

Abdullah KILIÇ

İl Kültür ve Turizm Müdürü


Asil Üye

Hüseyin GÜÇLÜ 

 İl Müdür Yardımcısı

Yedek Üye

Osman KOÇIBAY

İl Müdür Yardımcısı

Yedek Üye

Pınar ARSLAN

Şube Müdürü

Asil Üye

Murat KALEAĞASIOĞLU

Müze Müdürü

Yedek Üye

Fatih Ahmet KORKMAZ

İl Halk Kütüphanesi Müdürü V.

Telefon : 0 248 233 10 78 - 0 248 232 22 10

Fax : 0 248 234 00 14

E-Mail Adresi :iktm15@ktb.gov.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :
burdurkulturturizm@hs01.kep.tr

Adres : Değirmenler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:119 Merkez / BURDUR