BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BURDUR İL TESPİT KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve İl Müdür Vekilimiz İbrahim Emre GÜRSOY'un Başkanlığında, "Somut Olmayan Kültürel Miras Burdur İl Tespit Kurulu" toplantısı 22.03.2023 tarihinde, saat 14.00’te, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

İlimizin somut olmayan kültürel miras değerlerinin ve yaşayan insan hazinelerinin tespit edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne sunulması amacıyla Valiliğimiz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Müdür V. İbrahim Emre GÜRSOY, Kültür İşleri Şube Müdürü Pınar ARSLAN, Folklor Araştırmacısı Hülya KÖKTEN, Burdur Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Işıl EKİCİ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünden Prof. Dr. Zeki NACAKCI ve Dr. Öğr. Üyesi Alper BÖREKCİ ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Hakan ACAR, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünden (Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi) Hamit KAYACIOĞLU, Burdur Aziziye Köyü Yörük Kültürünü Folklorunu Geliştirme ve Yaşatma Derneğinden (Yaşayan İnsan Hazinesi) Mehmet BEDEL, Yörükler Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneğinden Hüseyin DEMİR’in katılımlarıyla çalışmalar yapılmıştır.

Müdürlüğümüzce bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında “Burdur Somut Olmayan Kültürel Miras İl TespitKomisyonunca dosyaları hazırlanarak değerlendirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne sunulan 11 unsurumuz Bakanlığımızca uygun görülerek “Ulusal Envanter Listesi”nde kayıt altına alınmıştır. Bu unsurlarımız şunlardır: "Alaca Dokumacılığı, Sipsi Yapımcılığı, İkitelli Kozağaç Curası Yapımcılığı, Serenler Zeybeği, Kütük Atma, Düğün Gecesi Eğlencesi/Maşala, Yünüm, Boğaz Havası- Boğaz Hadası, Teke Zortlatması, Ceviz Ezmesi Geleneği ve Burdur Şiş.

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Mahalli sanatçılarımızdan “Hafız Rıza Yağız”ın Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ve “Kozağaç Göcesi”nin Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Listeleri’ne alınması amacıyla bir dosya hazırlanmıştır. Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Folklor Araştırmacısı Hülya KÖKTEN, Burdur Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden Nilay UĞUR ve Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Ramazan DEMİR bahsi geçen konularla ilgili sunum gerçekleştirmişlerdir.  

Kurultarafından ilimizde somut olmayan kültürel miras unsurlarını ve yaşayan insan hazinelerini tespit etmek amacıyla bir sonraki toplantıda teklif edilecek unsurlar belirlenmiştir: Kabak Kemane, Orta Oyunu, Mersiye Geleneği (Yaslar), Geleneksel El Sanatları, Düğülcük Yapma Geleneği, Törenler ve Anlatı Geleneği konulu dosyaların hazırlanarak teklif edilmesi kararlaştırılmıştır.    

Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordine ettiği Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Kurulu, tespit çalışmalarına devam ederek Burdur’un kültürel unsurlarının gelecek nesillere aktarılmasında ve ülke çapında tanınırlığının sağlanması yolunda faaliyetlerine devam etmektedir.


  • 02.JPG
  • 03.JPG
  • 01.JPG