BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arabuluculuk Komisyonu

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen idaremizi ilgilendiren tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “İdarelerin Temsili” başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen “İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.” Hükmüne istinaden idaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 29/07/2021 tarih ve E-84516340-900-1563171 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

30439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “İdarelerin Temsili” başlığı altındaki 18’inci maddesinin 2’inci fıkrasında geçen “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” İbaresi gereği  komisyona yapılacak başvurularda aktif olarak kullanılacak adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir :

ARABULUCULUK KOMİSYONUNA YAPILACAK BAŞVURULARDA AKTİF OLARAK KULLANILACAK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

KURUMUN ADI

TELEFON NUMARASI

FAKS NUMARASI

E-MAİL ADRESİ

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

POSTA ADRESİ

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

    0 (248)       233 10 78       0 (248)     232 22 10

0 (248) 234 00 14

iktm15@ktb.gov.tr

burdurkulturturizm@hs01.kep.tr

 

Değirmenler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:119 Merkez / BURDUR

Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

ARABULUCULUK KOMİSYONU İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADI SOYADI

UNVANI

ASİL / YEDEK ÜYE

TELEFON

MAİL

ADRES

Abdullah KILIÇ

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Asil Üye

0 505 572 13 23

abdullah.kilic@ktb.gov.tr

Emre Mahallesi 125. Caddesi No:134/2 Merkez / BURDUR

Hüseyin GÜÇLÜ

İl Müdür Yardımcısı Asil Üye0 535 579 86 77huseyin.guclu@ktb.gov.trBahçelievler Mahalle Babil Sokak No:13/8 Merkez / BURDUR

   Murat KALEAĞASIOĞLU            

Müze Müdürü 

Asil Üye

0 507 451 34 87

 murat.kalas@ktb.gov.tr

Yeni Mahalle Süzek Sokak No:7/17 Merkez / BURDUR 

Osman KOÇIBAY

 İl Müdür Yardımcısı 

Yedek Üye

 0 538 225 82 00

 osman.kocıbay@ktb.gov.tr

Bozkurt Mahallesi 16018 Sokak No: 3D4B İç Kapı No:7 Merkez / Burdur

Pınar ARSLAN

 Şube Müdürü

 Yedek Üye

 0 532 579 42 84

 pinar.arslan@ktb.gov.tr

Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi 36/6 Merkez / BURDUR

Fatih Ahmet KORKMAZ

İl Halk Kütüphanesi Müdür V.

Yedek Üye

0 506 915 56 37

fatih.korkmaz@ktb.gov.tr

Emek Mahallesi 22012 Sokak 20/3 Merkez / BURDUR