BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arabuluculuk Komisyonu

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen idaremizi ilgilendiren tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “İdarelerin Temsili” başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen “İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.” Hükmüne istinaden idaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 29/07/2021 tarih ve E-84516340-900-1563171 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

30439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “İdarelerin Temsili” başlığı altındaki 18’inci maddesinin 2’inci fıkrasında geçen “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” İbaresi gereği  komisyona yapılacak başvurularda aktif olarak kullanılacak adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir :

ARABULUCULUK KOMİSYONUNA YAPILACAK BAŞVURULARDA AKTİF OLARAK KULLANILACAK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

KURUMUN ADI

TELEFON NUMARASI

FAKS NUMARASI

E-MAİL ADRESİ

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

POSTA ADRESİ

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

0 (248) 280 13 00 

0 (248) 280 1347

iktm15@ktb.gov.tr

                   burdurkulturturizm@hs01.kep.tr

 

Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi No:3 Merkez / BURDUR

Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

ARABULUCULUK KOMİSYONU İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADI SOYADI

UNVANI

ASİL / YEDEK ÜYE

TELEFON

MAİL

İbrahim Emre GÜRSOY

İl Kültür ve Turizm Müdür V.

Asil Üye

      0 (248) 280 13 00        (1301)

ibrahim.gursoy@ktb.gov.tr

Murat KALEAĞASIOĞLU

Müze Müdürü 
Asil Üye0 (248)  233 10 42

 murat.kalas@ktb.gov.tr


MehmetKÜÇÜK            

Kütüphane Müdürü

Asil Üye

0 (248) 233 33 89

mehmet.kucuk@ktb.gov.tr

Hüseyin GÜÇLÜ

 İl Müdür Yardımcısı 

Yedek Üye

     0 (248)  280 13 80                         (1304)

huseyin.guclu@ktb.gov.tr

Osman KOÇIBAY

  İl Müdür Yardımcısı

 Yedek Üye

   0 (248) 280 13 00       (1303)

osman.kocıbay@ktb.gov.tr

Pınar ARSLAN   Şube Müdürü

Yedek Üye

   0 (248) 280 13 00         (1305)
 

pinar.arslan@ktb.gov.tr