BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU 2022/1

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN;

Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinde 21/07/2022 tarihinden itibaren erişilebilecek ve ayrıca, 27/07/2022 tarihinden itibaren de Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çukurambar Çankaya-ANKARA (Tel: +90 312 470 87 40 - 470 87 58) adresinden ücreti karşılığı temin edilebilecek olan Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2022/1’de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-325023/turizm-yatirimcilarina-kamu-tasinmazi-tahsis-sartnamesi-2022-1.html