BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

"YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI İŞLETMELER DESTEK PROGRAMI"NA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

"YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI İŞLETMELER DESTEK PROGRAMI"NA
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

            Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) geliştirilen ve Bakanlığımızca sanatçı tanıtma kartı verilen veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterine kayıtlı kişilerin sahip olduğu işletmeler ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesinde yer alan imalata yönelik meslek kolları da KOSGEB'in desteklediği sektörlerde yer almaları ve koşulları sağlamaları halinde faydalanabilecekleri "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı"nın hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Sayın Bakanımız Mehmet Nuri ERSOY ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK'ın teşrifleriyle 24 Haziran 2022 tarihinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştır.

            Söz konusu destek programı için ön başvurular 05 Ağustos 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Destek programına başvurular 05 Ağustos 2022 23.59’a kadar vatandas.ktb.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapılabilecektir.

Ön Başvuru Şartları:

* Geleneksel el sanatları alanına dahil dallardan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kayıtlı “sanatçı tanıtma kartı sahibi” somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının ve aynı dallarda faaliyet yürüten Yaşayan İnsan Hazinelerinin sahibi olduğu imalata yönelik işletmelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığının “Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesi”nde yer alıp imalata yönelik faaliyet gösteren işletmeler ön başvuru yapabilecektir.

Başvuru Formu ve Ek Belgelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

  1. Başvuru formunda istenen bilgiler; başvuru sahibi ve yürüttüğü faaliyet hakkında yeterli değerlendirmenin yapılabilmesi adına gerektiği şekilde doldurulmalıdır.

  2. Başvuru ekinde yer alacak video kayıt; başvuru sahibinin sanatını icra ederken net olarak görüldüğü, atölyenin her bölümünü ve ürün örneklerini gösteren en az 10 (on) en fazla 15 (on beş) dakikalık MP4 (MPEG-4) formatında olmalıdır.

  3. Başvuru ekinde yer alacak fotoğraflar; en fazla 10 (on) adet olmalı ve yalnızca eserlerin tamamlanmış halini gösteren birbirinden farklı fotoğraflardan oluşmalıdır.

İLETİŞİM:

(03124707733)     (03124707736)     (03124707743)     (03124707745)     (03124707746)    (03124707808)     (03124707894)


E-POSTA:

kulturmirasidestek@ktb.gov.tr

Destek miktarları ve ayrıntılı bilgi için Tıklayınız