BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Hakkında Duyuru

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN

BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HAKKINDA DUYURU

 

Bilindiği üzere, 25 Eylül 2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ile basit konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesine ve asgari niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmelik ile; basit konaklama tesislerine ve plaj işletmelerine belge verilmesine, plaj işletmelerinin uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin gerçek veya tüzel kişileri, Plaj İşletmesi Turizm İşletmesi Belgesini ve Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesini, almak için gerekli başvuruları Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.


Yönetmelik

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU REHBERİ VE SIK SORULAN SORULAR.pdf
BASİT KONAKLAMA TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ.doc

PLAJ İŞLETMELERİ TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU REHBERİ VE SIK SORULAN SORULAR.pdf
PLAJ İŞLETMESİ TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ.doc