BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kemer

Coğrafi Konumu: İlçe merkezi Burdur il merkezine 45 km ve Burdur-Karamanlı- Tefenni yolunun 34 km. sinden itibaren 23 km güneyinde ve iç kısımda yer almaktadır.

İlçe yüzölçümü 350-400 km² olup, ilçe arazilerin bir kısmı dağlık ve büyük bir kısmı da ovada yer almaktadır. 7566 hektar orman alanı mevcuttur. Boz Çay ve Dere bağ çayları ilçe sınırları içerisinden geçmektedir.

İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1150-1200 metredir. Güney ve Doğusu Rahat dağları ile kaplı olan ilçede kara iklimi özellikle hüküm sürer. Kış ayları sıcaklık ortalaması 0-10, yaz ayları sıcaklık ortalaması 20 c dir. İlkbahar, sonbaharlarda yağmur, kışın kar yağışı görülmekte olup, yazlar kurak geçmektedir.

Tarihçesi: İlçenin tarihi hakkında yapılan araştırmalarda tarih öncesi çağlara ait kesin bir bilgi elde edilememiştir. M:Ö: 1900 yıllarında bölgeye hâkim olan Psidialılar yerleşiminin başlangıcı kabul edilmektedir. İlçe merkezi ve Köylerdeki değişik yerlerde bulunan tarihi belgeler Lidyalılar, Frigyalılar ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde bu bölgede yerleşimin bulunduğu göstermektedir.

Türklere Anadolu’nun kapısını açan 1071 Malazgirt Zaferinden sonra 1075 yıllarında bölgenin Türkmen Kavimlerinin hâkimiyeti altına girmesi ile birlikte ilçemize Türkler yerleşmişlerdir. Anadolu Selçuklu devletleri ve Hamit oğulları beyliğinin hâkimiyetinde kalan Kemer 1286 yılında Gölhisar’a mülhaktır.

Cumhuriyet tarihinde Burdur ilinin teşekkülünden itibaren bir nahiye merkezi olarak kalmış, 1956 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur.

19 Haziran 1987 tarih ve 3392 sayılı Kanunla Kemer ismiyle ilçe olarak kurulması kabul edilmiş ve 08 Ağustos 1988 tarihinden itibaren ilçe teşkilatı faaliyete geçmiştir.

Ekonomisi: Kemer ilçesinde en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Buğday, şekerpancarı, yem bitkileri, elma ile birlikte diğer sebze ve meyveler yetiştirilmektedir. İlçe arazisinin %85 i ekilebilir durumdadır. Sulu tarım yapılan arazide ise başta şeker pancarı ve yem bitkisi olmak üzere her türlü sebze ve meyve yetiştirilmektedir.

İlçede 10.500 kadar küçük, 6.500 kadar da büyükbaş hayvan vardır. Süt ve süt inekçiliği önemlidir. Hemen hemen her ailede süt ineği beslenmektedir. İlçe genelinde günlük üretim 20 ton civarındadır. İlçe sebze üretimi bakımından kendi kendine yetmektedir. Çarşamba günleri ilçe merkezinde kurulan pazar tarımla uğraşan civar köyler ilçe halkının ürünlerini değerlendirmesine imkân verir.

El sanatlarından halıcılık köylerde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurslar vasıtasıyla kurslarda ve kurs dışında evlerde yaşatılmaktadır. Belenli ve Yakalar köylerinde halı hane vardır.

İlçemiz Akören köyünde düşük kalorili kömür yatakları vardır.

Ulaşım Bilgileri: İlçe merkezi Burdur il merkezine 57 km. ve Burdur-Karamanlı-Tefenni yolunun 34 km. sinden itibaren 23 km daha güneyinde ve iç kısımda yer almaktadır.

Kemer - Akçaören - Ürkütlü - Kızılkaya yolu ile Burdur-Antalya yoluna çıkabilmektedir. Bu yolla Kemer- Antalya arası 60 km daha kısalmaktadır.

İlçeye Ait Değerler: Sosyal hayatın düzenlenmesinde örf, adet ve geleneklerin etkisi çok büyüktür. Doğum ölüm, düğün, bayram, asker ve hacı uğurlama gibi olaylarda köklü geleneklere uygun törenler yapılmaktadır.

Yörük kültürünün yaşatılması amacıyla her yıl Haziran ayının 3. haftasında belediye tarafından yayla şenlikleri yapılmaktadır.

İletişim Bilgileri:

Kaymakamlık Telefon No: + 90 248 511 22 22

Kaymakamlık Web Adresi: www.burdurkemer.gov.tr

Belediye Telefon No: + 90 248 511 22 02

Belediye Web Adresi: http://kemer15.bel.tr

 

  • Kemer-1
  • Kemer-2
  • Kemer-3