BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Karamanlı

Tarihçesi: Ardıçlı Tepenin eteğindeki Koca pınarın önünde bulunan bağların içindeki Eski Yunan ve Roma Devri’nden kalma lahit kapakları ve taş mezarlar ile mezarlığın üst tarafında bulunan kayalara insan eliyle oyulmuş inler, Karamanlının çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan Karamanlının ilk sakinlerinin kimler olduğu pek bilinmemekle beraber, Neolitik Çağ’dan (Yeni Taş Çağından) itibaren yerleşim merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Bölge ve yerleşim merkezi, M.Ö. 800-500 yılları arasında Perslerin, Etiler’in, Yunanlıların idaresinde kalmıştır. Buralarda bir süre Firikyalılar, Psidyalılar ve Lidyalılar hakim olmuşlardır. Büyük İskender, doğu seferinde buralardan geçmiş, buraları hakimiyetine almıştır. Bir müddet de Selevkoskerin idaresine giren yöremiz daha sonra uzun müddet Romalılar ve Bizanslıların elinde kalmıştır. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’nun Türkleşmesi sırasında bir daha ayrılmamak üzere Türklerin idaresine giren yöremiz ve dolayısıyla Karamanlı, değişik Türk boylarının ve devletlerinin idaresini görmüştür. Önce Anadolu Selçuklu devleti buralarda hükümran olmuş, Anadolu Selçuklu devletinin dağılması ile Karamanoğulları Beyliği; Hatay, Adana, Mersin, Konya, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Muğla ve Denizli illerini içine alan geniş bir devlet olarak 1282 yıllarında ortaya çıkmıştır. O sıralarda Karamanoğulları’nın askeri gücü 20 bin piyade, 2 bin süvariye ulaşmakta idi. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Gölhisar’da zehirlenerek öldürülmüş olması, Karamanlının ve civarının Karamanoğulları’nın idaresine girmiş olduğunu kesinleştirmektedir.

Karamanlının ilçe merkezi haline getirilmesi isteğinin ve çalışmalarının başlaması epeyce eskilere uzanır. tarihinde Burdur ili İl Genel Meclisi, Karamanlının ilçe merkezi haline getirilmesi için gerekçeli bir karar vermiştir. Aradan geçen yıllardaki faaliyetler sonucunda ve 19507 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3392 Sayılı Kanunla Karamanlının ilçe olması, T.B.M.M. tarafından kararlaştırılmıştır. İlk Kaymakam tarihinde görevine başlamıştır. Resmi daireler faaliyete geçmiştir.

Ekonomisi: İlçemizin halkı geçimini tarım ve hayvancılık yaparak temin etmektedir. Ekonomisi genel olarak tarıma dayalı olmakla birlikte son yıllarda sanayide de büyük gelişme görülmektedir.

Ulaşım Bilgileri: İlçemiz, yurdun her yöresine sadece karayolları ile irtibatlıdır. Günün her saatinde Burdur’a ve buna bağlantılı olarak Türkiye’nin her yöresine gidip gelmek mümkündür. Her gün Denizli ve Antalya’ya düzenli otobüs seferleri yapılmaktadır. 

İlçeye Ait Değerler: İlçemizde önemli sayılabilecek mermer madeni yatağı bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri:

Kaymakamlık Telefon No:  0248- 531 3988

Kaymakamlık Web Adresi: www.karamanli.gov.tr

Belediye Telefon No: 0248-531 3004

Belediye Web Adresi: www.karamanli.bel.tr       

 

  • Karamanlı
  • Karamanlı
  • Ceviz