BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çavdır

Coğrafi Konumu: İlçenin doğusunda Antalya, batısında Gölhisar ve Altınyayla, kuzeyinde Tefenni, güneyinde Muğla bulunmaktadır. Burdur il merkezi ve Denizli’ye 90 km, Antalya’ya 115 km uzaklıktadır. Yerleşim yeri itibariyle Burdur – Antalya – Denizli – Fethiye yol güzergâhlarının kesiştiği yerde bulunmaktadır. Bu durum ilçeye önemli avantajlar sağlamaktadır. Çavdır ilçesi, Akdeniz – Ege geçiş bölgesinde Batı Toroslar üzerinde genelde dağlık bir arazi üzerinde kurulmuş olup, dar vadiler arasında ova bantları mevcut olup arazinin %54,8’i ormanlık ve makilik alanlardan oluşmaktadır. İlçenin toplam yüzölçümü 485.650 dekar olup ancak bunun %28’i tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. İlçenin çayır-mera arazisi 21.949 dekar olup 61.349 dekarı ise köy yerleşim yeri, taşlık alanlar ve tarım dışı arazilerden oluşmaktadır. 

Tarihçesi: Çavdır adını bir rivayete göre, Aydın-Denizli istikametinden gelen kervanların burada konaklayıp, çadır kurmaları ve daha sonra, Antalya tarafına devam etmelerinden almıştır. Çadır kurulan yer daha sonra Çavdır olarak anılmış ve sonuçta Çavdır ismi ortaya çıkmıştır. Bir başka rivayete göre ise bir evliya gelmiş ve bir sülalenin arazisinde konaklamak istemiş, fakat burada konaklamasına izin verilmemiş. Bunun üzerine evliya” Arı buğday ekin, çavdar kaldırın” diye beddua etmiş ve buradan ayrılmıştır. O günden sonra yerleşim biriminin adı Çavdar olarak anılmaya başlamış ve zamanla Çavdır’a dönüşmüştür.

Çavdırın tarihi Selçuklular Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Oğuz Türklerinin Üç Ok kolundan olan Çavuldur (Çavuldurluların) bir kısmı Anadolu’nun fethi sırasında Selçuklu fetihlerine katılmışlar. Aral Gölü’nün güney kıyısında bilahare Kazak baskısı ile Anadolu’ya geçtiler ve bunların bir kısmı önce bugünkü Dengere (Bölmepınar) köyüne gelerek yerleşmişlerdir. Belli bir süreden sonra Çavdır-Kozağaç, Bayındır-Karapınar ve Acıpayam Ovası’na doğru yayılmışlardır. Çavdır’a gelenlerin büyük bir kısmı Aşağı Çavuldur (Çavdır) denen Haravza-Urgancı civarına bir kısmı da çiftlik mevkiine ve köy yıkığına yerleşmişlerdir. Pazar dağının eteğine pazar kurulmuş ve ürettikleri hayvansal-tarımsal ürünlerini burada pazarlamışlar. Osmanlıların son dönemlerinden itibaren ilçenin bulunduğu yere toplanmaya başlayarak 1925-1926 yıllarında Pazar, ilçe merkezinin bulunduğu yere taşınmışlar.

Çavdır Cumhuriyetin ilk yıllarında belediyeliktir. 1930 yıllarında 2000 nüfus şartı nedeniyle muhtarlığa dönüştürülmüştür. 1952 yılına kadar Tefenni ilçesine bağlı iken bu yılda Gölhisar’ın ilçe olması sebebi ile Gölhisar İlçesi’ne bağlanmıştır. Bu tarihten sonra nahiye olarak 20 Mayıs 1990 tarihine kadar gelişen Çavdır, 20 Mayıs 1990 tarihinde 3642 sayılı kanunla ilçe olmuştur. 12.08.1991 tarihinde fiilen ilçe olarak faaliyetine başlamıştır.

Ekonomisi: Çavdır hayvan pazarının geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bugün de Göller Bölgesi’nin en büyük hayvan pazarı olma özelliğini korumakta ve ülkemizin birçok yerinden gelen alıcı ve satıcıları buluşturmaktadır. Pazarımızdan Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu hatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine hayvan sevkleri yapılmaktadır. Pazarımız eskiden haftada üç gün olarak kurulurken bugün sadece pazar günleri kurulmaktadır.

Son yıllarda ilçemizde ve köylerinde saf ırk süt sığırcılığı besiciliğinde gelişmeler sağlanmıştır. Bu da ilçemizin toplam süt üretiminde önemli bir artış sağlamıştır. Yıllık ortalama 8-9 milyon litre süt üretimi yapılmaktadır. İlçemizde hayvancılığın gelişmesine paralel olarak bilhassa yem bitkileri yetiştiriciliğinde artış olmuştur.

İlçemizde 7 adet Tarımsal Kalkınma, 7 Adet Sulama, 1 Adet Su Ürünleri Kooperatifi faaliyetini sürdürmektedir.

Antalya-Fethiye-Denizli yol kavşağında şirin bir kasaba olan Söğüt’te 2005 yılında yılda 192 tonluk domates üretimi ile başlayan seracılık faaliyeti bugün devlet desteğiyle oldukça gelişmiş durumdadır.

İlçemizde mobilya, beyaz eşya ve gıda maddeleri pazarlanması bölgeye hitap eder şekilde gelişme göstermektedir. Otomatik av tüfekleri ve yedek parçaları, tüfek sanayisine yan ürün ile ekipmanı, ilçemiz Bayır Mahallesi’ndeki  imalathanelerde üretilmektedir.

Ulaşım Bilgileri: İlçenin güneydoğusunda Antalya, batısında Gölhisar ve Altınyayla, kuzeyinde Tefenni, güneyinde Muğla bulunmaktadır.

 Çavdır ilçesi Burdur il merkezine 90 km uzaklıktadır. Komşu iller olan Denizli 90 km, Antalya 115 km, Muğla il merkezi 160 km, Fethiye ise 125 km uzaklıktadır.

 Yerleşim yeri itibari ile Burdur, Antalya, Denizli ve Fethiye gibi turistik merkezleri ve İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük merkezlere bağlayan karayolu üzerindedir. Bu durum ilçeye önemli avantajlar sunmaktadır.

İlçeye Ait Değerler: Çavdır ilçesi yol kavşağındadır. Anason, buğday, haşhaş, çörekotu vs. üretimi ve ticareti yapılmaktadır. Göller Bölgesi’nin en büyük hayvan pazarı ilçemizdedir. Otomatik av tüfeği yapımı ve yedek parça imalatı yapılmaktadır. 

İletişim Bilgileri:

Kaymakamlık Telefon No: + 90 248 472 12 55

Kaymakamlık Web Adresi: www.cavdir.gov.tr

Belediye Telefon No: + 90 248 427 10 09

Belediye Web Adresi: www.cavdir.bel.tr

 

  • Dengere Cami-1
  • Dengere Cami-2