BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bucak

Coğrafi Konumu: Bucak ilçesi, Antalya-Burdur Karayolu üzerinde konumlanmıştır.   Bucak, Burdur’a 45 km, Isparta’ya 70 km ve Antalya’ya 80 km uzaklıktadır.Bucak, demiryoluna (Burdur) 40 dakika, havayoluna (Antalya, Burdur-Isparta) ve denizyoluna (Antalya) 1 saat mesafededir. İlçe merkezinin rakımı 850 m ve ortalama yüksekliği 1200 m’dir.

Tarihçesi: İlçenin, yerleşim yerinin bir kısmı ilme bitkisi ile kaplı olduğu için; ilçe halk arasında “İlmeli Bucak” adıyla anılmıştır. Bu bölgeye yerleşenler Oğuz boyuna mensup olduğu için “Oğuzhan köyü” olarak da adlandırılmıştır. İstiklal Savaşı sırasında “Oğuzhan” adıyla bir nahiye olarak kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde 30.05.1926 tarih ve 877 sayılı kanunla bugünkü “Bucak” adını almıştır. 1927- 1928 yılı Devlet Salnamesinde (Devlet Yıllığı) Burdur vilayetine bağlı Bucak kazasının diğer ismi “Oğuzhan” olarak belirtilmiştir. Bucak ilçesinin ne zaman kurulduğu ve bugünkü bulunduğu duruma nasıl geldiği ile ilgili farklı rivayetler vardır.

 Bucak ilçesinin önceleri İncir Han ile İncirdere köyü arasında bir mevkide olması ihtimal dâhilindedir. Hicri 929 (Miladi 1522) tarihli Hamid Sancağı Tapu Tahrir Defteri’nde, “İncirli Mezraası” şeklinde bahsedilen bu köyde yer alan İncirhan’ın hemen yanında “Pazar Çukuru” adıyla bir pazarın kurulduğu belirtilmektedir. İncirli köyü 18. yüzyıl sonlarına kadar önemini korumuştur. Cumhuriyet Dönemi’nde önemini kaybetmesiyle halk yeni yerleşim yeri olan Bucak istikametine göç etmiştir. İncirli köyünden ve Melli nahiyesinden göçlerle Bucak köyü kısa zamanda büyümüş önce nahiye daha sonra da kaza olmuştur. İngiliz Topografya ve Antik Çağ uzmanı William Martin Leake, 1810 yılında Antalya ve civarını gezerken “Buçuklu” olarak ifade ettiği Bucak’a da gelmiştir. William Martin Leake’in gezi notlarında “Buçuklunun kuzeyindeki tepeye geldiğimizde Adalya valiliğinin yetkileri bitiyordu” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade Bucak’ın kuzeyinde yer alan tepelerin Teke Sancağı ile Hamid Sancağının idari sınırını oluşturduğunu göstermektedir. Böylece günümüzde Bucak sınırları içinde olan bazı köylerin de o dönemde Burdur’a bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan bir Bucak, 1909 yılına kadar Teke (Antalya) Sancağına bağlı bir nahiye iken, bu tarihten sonra Burdur’un bir nahiyesidir. Bucak nahiyesinin Antalya’ya uzak olması, halkın ilişkisinin daha çok Burdur ile olması gibi nedenlerle halkın isteğiyle ve görülen lüzum üzerine 1909 yılında Burdur’a bağlanması kararlaştırılmıştır.

Ekonomisi: İlçenin; Burdur, Isparta ve Antalya üçgeninde olması ticari hayatın canlı olmasına katkı sağlamaktadır.

 Günümüzdeki yeni sanayi sitesinin en önemli özelliği, buradaki işletmelerin sadece tamir ve bakım işleriyle değil, aynı zamanda çeşitli alanlarda üretim faaliyetlerini de yapmalarıdır. Kitre ve salep ticareti de ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır, ülke ihtiyacının yaklaşık %70-80’i Bucaklı esnaflar tarafından karşılanmaktadır.

2003 yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre Türkiye’deki 872 ilçe içerisinde Bucak ilçesi 184. sırada yer almaktadır. Geçmişte, Bucak ilçesinde küçük ölçekli sanayi denilince taş ve toprağa dayalı sanayi (tuğla ve kiremit fabrikaları) akla gelmekte idi. 1980’lerin sonundan itibaren ilçede mermer yataklarının bulunup rezerv tespitlerinin yapılarak üretime açılması sonucu mermer taşlarını işleyen fabrika sayılarında hızlı bir artış yaşanmıştır. Bu gelişmede dünyada ve Türkiye’de inşaat sektöründe mermer ürünlerine olan artan talebin etkisi büyüktür. İlçede geçmiş dönemlerde istihdamın büyük kısmını karşılayan fakat zamanla nispi önemini kaybeden küçük sanayi sitesi, nakliyecilik ve tütün üretimi alanlarında açığa çıkan işgücü mermer sektörüne doğru kaymaya başlamıştır. Mermerin çıkarılması, taşınması ve işlenmesi ilçede istihdama önemli düzeyde katkı sağlamıştır. Mermer fabrikalarının yanında mermer işleyen küçük atölyeler de bulunmaktadır.

 Avrupa’nın en büyük ölçekli çimento fabrikası olan AS Çimento’nun ilçe sınırları içerisinde kurulması ile fabrika önemli istihdam alanlarından birisi haline gelmiştir. Ayrıca, sayıları az olmakla birlikte ilçede; otomotiv yan sanayi, çelik iskele ve plastik gibi alanlarda da tesisler bulunmaktadır

Bucak ilçesi, orman varlıkları açısından oldukça zengindir. Orman ürünlerini işleyen kereste sanayi gelişmiş, küçük ölçekli çok sayıda tesis kurulmuştur.

 Burdur ili Türkiye’de süt üretiminde önemli illerden birisidir. Bu nedenle ilçede süt mamulleri üreten tesisler bulunmaktadır.

İlçede üretilen mermer, çimento ve diğer sanayi ürünlerinin önemli bir bölümü yurtdışına ihraç edilmektedir. Böylece, Bucak ilçesi hem Burdur iline ve hem de Türkiye’nin döviz gelirlerine önemli katkısı bulunmaktadır. 

Ulaşım Bilgileri: Bucak ilçesi Antalya-Burdur karayolu üzerinde konumlanmıştır. Bucak, Burdur’a 45 km, Isparta’ya 70 km ve Antalya’ya 80 km uzaklıktadır.Bucak, demiryoluna (Burdur) 40 dakika, havayoluna (Antalya, Burdur-Isparta) ve denizyoluna (Antalya) 1 saat mesafededir.

İlçeye Ait Değerler: Bucak ilçesinin turizm potansiyelini oluşturan antik kentler, tarihi ve kültürel yapılar, mağaralar, mesire yerleri hakkında detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

Salep ve Bucak

Salebin Türkiye pazarı Bucak’tır. Çünkü Bucak ilçesinin dağlarından veya Türkiye’nin diğer bölgelerinden toplanan salep köylüler tarafından Bucak’ta bulunan tüccarlara satılır. Bucaklı tüccarlar Türkiye salep tüketiminin %70-80’ini karşılamaktadır.

Kremna Antik Kenti, Susuz Han, İncir Han, Seferyitiği Mağarası, Kumar Yaylası,

Karacaören 1&2 Barajı, Burdur-Sütçüler Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, Kargı Kısığı Kanyonu’ dur.

İletişim Bilgileri:

Kaymakamlık Telefon No: 0248 3251009

Kaymakamlık Web Adresi: www.bucak.gov.tr

  • Bucak-1
  • Bucak-2
  • Kremna Antik Kenti