BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılında Tescilli Taşınmazlara Yapılacak Proje ve Proje Uygulama Yardımı Başvuruları

      
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Özel Hukuka Tabi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının; korunması, bakımı ve onarımına; ayni, nakdi ve teknik destek sağlanması amacıyla  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca hazırlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde;
        
Mülkiyetinde tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan ve bakım - onarımını gerçekleştirmek için ayni, nakdi veya teknik yardım isteyen gerçek veya tüzel kişilerin “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin” 8. ve 9. maddelerinde belirtilen belgeler ile birlikte 2019 Yılı Proje Yardımı için 01 Ekim 2018 tarihi,Proje Uygulama Yardımı içinise 28 Aralık 2018 tarihine kadar, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
       İlgilenen mülkiyet sahiplerinin bilgilerine sunulur.

2019 YILI  PROJE YARDIMLARI VE PROJE UYGULAMA YARDIMLARI BAŞVURULARINDA GEREKLİ OLAN BELGELER

 A) -Proje Yardımları İçin, Gerekli Belgeler(Son Başvuru Tarihi; 01 Ekim 2018)                            

1)- Yardım başvuru dilekçesi,

2)- T.C. kimlik numarası beyanı,

3)- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

4)- Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı.

5)- Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

6)- Başvuru tarihi itibariyle son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

7)- Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

8)- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar

     tarafından hazırlanan rapor.                

  9)- Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

10)- Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi-  göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,            


B) -Proje Uygulama Yardımları İçin Gerekli Belgeler (Son Başvuru Tarihi; 28 Aralık 2018)                      

1)- Yardım başvuru dilekçesi,

2)- T.C. kimlik numarası beyanı,

3)-  Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

4)-  Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve /veya veraset ilamı,

5)- Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

6)- Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna

      ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

7)- Başvuru tarihi itibariyle son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

8)- Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

9)- Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete

      ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,       

10)- Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

11)- Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi-göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,