BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacı Rahmi Sultan Türbesi

Merkez Karasenir Mahallesi, Karasenir Caddesi, No / 23’te Hilal değirmeninin bitişiğindedir.

50 metrekarelik bir alana sahip olup mescit ile iç içedir. İçerisinde dolapları ve tek tip halısıyla düzenli bir görünüm vermektedir. Kabir, bir camekân içerisinde muhafaza edilmektedir.

Hacı Rahmi Sultan 1831 yılında Elazığ Harput’ta doğmuştur. İlk tahsilini burada tamamladıktan sonra din bilimlerini tahsil etmek üzere İstanbul’a gitmiştir.

Talebelik yıllarında zahiri ilimler yanında tasavvuf ile meşgul olur. Hocası (mürşidi Hasan Feyzi) tarafından irşadla vazifeli olarak Burdur’a davet edilir.

1916 yılında Burdur’da vefat eden Hacı Rahmi Sultan’ın 4 oğlu 1 kızı dünyaya gelmiştir, fakat çocuklarının hiçbiri hayatta değildir. Torunları Münip ve Rahmi Ermiş hayattadır.

Halk arasında yaygın olan inanışa göre asıl adı Hıdır olan hocası tarafından kendisine verilen Hacı Rahmi Sultan bir takım keramet ve olağanüstü olaylar neticesinde Denizli’de seyr-i sülukunu tamamlayarak Burdur’a irşad ile vazifelendirilerek gönderilmiştir. Yine halk arasında zahiri âlimlerle bazı tartışmalarının olduğu ve bu tartışmalardan galibiyetle çıktığı konuşulur.

 
  • Hacı Rahmi Sultan