BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Veli Dede Türbesi

Türbe on kenarlı üstü içte kubbe, dışta ahşap külhanlı, dışta moloz taş, kubbe tuğla örgülüdür. İçi kireç sıvalı türbenin ahşap iki kanatlı kapısı doğudadır. Basık kemerli kapı açıklığının üstünde sivri kemerli kitabe nişi olup bu cephesi çizgilerle zenginleştirilen sade silmeler sınırlar. Silmeler bazı yerde taş bazı yerde tuğladır. Cephelerde küçük pencereler açılmıştır. Zemin toprak olup iki adet sanduka vardır.
  • Onacak Veli Dede Türbesi-1
  • Onacak Veli Dede Türbesi-2