BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Burdur Gölü

Burdur'un kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan oluk şeklindeki tektonik çöküntünün sularla dolması ile oluşmuştur. Yüzey alanı 160 km 'dir. Göl suyu oldukça acı ve tuzlu olup 100 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan Burdur gölü yüze yakın kuş türüne ve yaklaşık 300 bin su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Dünyada nadir görülen dikkuyruk kuşunun kışladığı gözlemlenmiştir.

Gölde macar ördeği, elmabaş patka, tepeli patka, kılkuyruk ve kaşıkgaga ördek türleri bulunmakta olup sakarca, akkuyruklu kartal ve kara iskete gölde kışlayan önemli kuş türleridir. Birçok kuş türüne göç yolunda ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle Burdur-Fethiye istikametinde gölün kıyısında “Kuş Gözlem Evi'' yapılarak turistlerin ve kuş meraklıların hizmetine sunulmuştur. Gölde endemik bir tür olan Aphanius Anatoliae balığı yaşamaktadır. Burdur Gölü kuş gözlemciliği, yelken, kano, rüzgâr sörfü, foto-safari, göl turu vb. imkânlar sunmaktadır.

 
  • Burdur Gölü
  • Burdur Gölü