BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Ulu Cami

İI merkezinde bulunan camiyi vakıf kayıtlarına göre Hamitoğlu Dündar Bey yaptırmıştır. 1914 depreminde yıkılan minaresinin yazıtında 1300'de yaptırıldığı yazılıdır. Çelik Mehmet Paşa 1749'da onarımını yaptırmıştır. Depremden sonra 1919 yılında ahşap karkas olarak yapılmıştır. Doğu, kuzey ve batısında üç kapısı vardır. İçten yarım kubbelidir. Kuzey kapısı yönündeki ikinci cemaat yerini üç kubbe örtmektedir. Cami kesme blok taşlardan yapılmış, ahşap tavanlı ve kiremit çatılıdır.
  • Ulu Cami-1
  • Ulu Cami-2